O Kancelarii

 

Kancelaria Komornicza Krzysztofa Łapińskiego została utworzona we wrześniu 2013 r.

Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o

komornikach sądowych i egzekucji,

 

 

 

a w szczególności:

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne;
  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości;
  • wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
  • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych